SAMANTA  BATRA  MEHTA
Gallery installation view (L to R- 'The Awakening', 'Synonym Homonym Antonym' and 'Anthem')
2013